• BESTELLING VIP-STEUNKAART(EN) KERSTCONCERT 2022

    Centraal Auditorium Gasthuisberg Onderwijs & Navorming ON1Herestraat 49, 3000 LeuvenMaandag 19 december 2022 om 20.30u
  • rubrieken met een * moeten ingevuld worden, andere rubrieken zijn facultatief

  • Tourdion handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving. Bovenstaande adres- en telefoongegevens zijn exclusief bedoeld om u te contacteren indien er zich met uw sponsoring problemen zouden voordoen, en om u geschreven informatie over Tourdion te kunnen doorsturen. Zij worden voor andere doeleinden niet gebruikt, noch doorgegeven aan derden. U heeft steeds het recht om de gegevens die wij van u bewaren op te vragen, of om ze op uw verzoek uit onze databank te doen verwijderen.

    Via het hierna opgegeven e-mail adres krijgt u een bevestiging van uw bestelling toegezonden. Kijk dus zorgvuldig na of u in dit e-mailadres geen fouten tikte.

  • Voor bestelling van:

  • Should be Empty: