Concertkaarten

Kerstconcert 2021


Door de veranderde corona-omstandigheden moet ons geplande kerstconcert 2021 andermaal afgelast worden. Wij vinden het pijnlijk en bijzonder jammer; de samenwerkende koren Tourdion en Terpander hadden er zich zo op verheugd, en blijkbaar u ook. Dank daarom voor uw belangstelling. Wij nemen ons voor om het programma integraal te zullen uitvoeren, met dezelfde medewerkers, in december 2022. De precieze datum volgt later. Hopelijk kan het 40-jarig bestaan van Tourdion dan passend worden gevierd.