WELKOM bij                geeft muziek meer-stem
 

Welkom op de website van Tourdion


Het Tourdion kerstconcert 2018 is voorbij. Het werd door de koorleden met meer dan gewone zorg voorbereid, want het omvatte enkele echt moeilijke werken. Gelukkig is alles goed verlopen en de reacties waren positief. Meer dan in vorige concerten werd het publiek uitgenodigd tot samenzang met het koor. Een uitnodiging waarop enthousiast en met veel inzet werd ingegaan, zodat toehoorders ook daadwerkelijk   ruim hebben bijgedragen om het concert tot een unieke ervaring te maken. Noteer dus alvast in uw agenda met stip de datum van 21 december 2019, aula Pieter De Somer, 20.30u, om een gelijkaardige ervaring te hernieuwen of mee te maken als u er dit jaar niet kon bij zijn.

Inmiddels schrijven we inderdaad 2019, en naar goede traditie zal het werkjaar van ons koor ook dit keer weer in het teken staan van een lenteconcert en een kerstconcert. Met de voorbereiding van het lenteconcert zijn we inmiddels gestart. Het wordt een leuke (her)ontdekking voor onze trouwe tourdionvrienden want we hernemen delen van vroegere lenteconcerten die bijzonder in de smaak vielen. Meer concrete informatie krijgt u daarover binnen enige tijd. Consulteer dus nu en dan deze website.

Overigens moet u ook regelmatig eens kijken op de andere pagina’s. Daar zijn binnenkort o.m. een aantal nummers van eerdere concerten op te vinden.

 

Onze partners in cultuur: